O nas

DANE REJESTRACYJNE:

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Dmuchawiec”
Status Organizacji: Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 34-300 Żywiec, Aleja Piłsudskiego 76
kontakt: Janusz Wyrwalski – Sekretarz Zarządu:
j.wyrwalski@gmail.com
tel: 726 955 098
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000208284
REGON: 072909220
NIP: 553-22-93-123
Konto bankowe: 89 8137 0009 0025 3800 2000 0010

WŁADZE ORGANIZACJI:

ZARZĄD:

Prezes Zarządu: Paweł Meres
Wiceprezes Zarządu: Barbara Oleś
Sekretarz Zarządu: Janusz Wyrwalski
Skarbnik: Anna Madejczyk
Członek Zarządu: Barbara Wydra

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji: Michał Biegun
Członek Komisji: Gabriela Pytlarz-Cojda
Członek Komisji: Zofia Szumańska

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie podejmuje działania w celu:
1)     Ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.
2)     Wspierania osób chorych i niepełnosprawnych.
3)     Organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
4)     Wspierania osób w wieku emerytalnym.
5)     Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6)     Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
7)     Promocji kultury fizycznej i sportu.
8)     Przekazywania najnowszej wiedzy i tworzenia właściwych postaw dotyczących zrównoważonego stylu życia.
9)     Pomocy rodzinie i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
10) Upowszechniania i ochrony praw dziecka.