Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
"DMUCHAWIEC"

jest Organizacją Pożytku Publicznego powstałą z przekształcenia Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Chorych Na Astmę i Choroby Płuc w Żywcu. 

Na bazie zdobytych doświadczeń i umiejętności rozszerzyliśmy działalność o nowe obszary i objęliśmy swoimi zadaniami szerszą grupę beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i emerytów.